Home > Úvod

Vinný sklep se nalézá v ochranném pásmu Národního parku Podyjí, v centru čisté přírody. Vrchní část sklepa, dříve lisovna, byla zrekonstruována tak, aby byl zachován původní charakter stavby, a současně byla připravena na nové požadavky pro společenské využití. Pod lisovnou se nacházejí rozsáhlé prostory chodeb, zachované v původním stavu, ze 16. století, sloužící v minulosti i v současnosti k výrobě a skladování vína. Pro posezení při příznivém počasí, kromě vnitřních prostor sklepa může návštěvník využít i vnější posezení pod pergolou, s výhledem na vinice a Národní park Podyjí. Při návštěvě sklepa je možné parkovat přímo vedle sklepa.

aktuality

Zajistěte si prázdninový pobyt v letních měsících pro skupinu sportovců cyklistů i pěších v našem sklepě!!!! Okolí nabízí množství výletů jak na Rakouské, tak i Moravské straně.
Vyráběná vína pocházejí z hroznů, pěstovaných na vinici, která leží přímo v linii sklepa směrem ke státní hranici s Rakouskem. Kvalita vín je daná polohou vinice, podložím, mikroklimatem, čistotou a jedinečností prostředí v blízkostí národního parku Podyjí.
Rozsáhlé podzemní prostory sklepa pochází ze 17. století a jsou zachovány v původní podobě. Sklep sloužil původně jako „desátkový“, tedy k deponování a zpracování vína z okolních vinic pro klášter v Louce. Od padesátých let minulého století byl využíván armádou k uskladnění ovoce a zeleniny.

© Copyright 2012 | Vinný sklep U hafana | Hnanice, okres Znojmo | uhafana@seznam.cz | mobil: 739 039 021